Cuộc Sống
adcvn

TƯ DUY và TÌNH YÊU !

“Những nhà thiết kế là những người sinh ra để được yêu thương, chứ không phải để bị hiểu lầm.” – Fabien Barral –          

Đọc thêm »
Cuộc Sống
adcvn

HOÀNG TỬ BÉ

Tôi cũng đã gặp trong đời tôi cả đống những con người nghiêm chỉnh. Tôi đã sống nhiều với những người lớn. Tôi đã nhìn

Đọc thêm »