Kinh Doanh
adcvn

STEVE JOBS (1955 – 2011)

Họ điên khùng. Nổi loạn. Chuyên gây rắc rối. Họ giống như nồi tròn vung méo và nhìn mọi thứ khác lẽ thông thường. Họ ghét nguyên tắc và làm

Đọc thêm >>