SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG HỌC VÀ TRƯỜNG ĐỜI

20 năm đi học từ khi còn nhỏ ta đã được học rất nhiều thứ, để chuẩn bị cho … một cái Nghề, chưa bao giờ để chuẩn bị cho một Cuộc Đời.

Những lớp học ấy đáng lẽ nên cho ta những tiết học để chuẩn bị cho một Cuộc Đời.

Trường Học khác với Trường Đời.

Các “bài toán” được học ở Trường Học là những bài toán có đúng – sai, có một kết quả duy nhất.

Các “bài toán” được học ở Trường Đời là những bài toán không có đúng – sai, không có một kết quả duy nhất.

Trường Học khác với Trường Đời.

Ở Trường Học có học sinh giỏi – học sinh dốt, có điểm số, có thi cử.

Ở Trường Đời không có học sinh giỏi – học sinh dốt, chỉ có những người hạnh phúc hoặc không hạnh phúc;

Ở Trường Đời không có điểm số, chỉ có những kết quả;

Ở Trường Đời không có thi cử, chỉ có những vấn đề và những thử thách.

Trường Học khác với Trường Đời.

Ở Trường Học có những giáo viên được chỉ định, có những bài học cụ thể.

Ở Trường Đời không có những giáo viên được chỉ định, chỉ có những người Thầy mà ta phải tự đi tìm;

Ở Trường Đời không có những bài học cụ thể, ta phải tự nhận ra bài học qua những vấn đề mà ta phải giải quyết, qua những thử thách mà ta dấn thân.


Tạ Minh Trãi

Nhà thiết kế những khoá học về Cuộc Đời.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

https://taminhtrai.com/blog/

KHOÁ HỌC PHI LỢI NHUẬN VỀ CUỘC ĐỜI

http://ynghiacuocdoi.com/