Nội dung

TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking) ?

TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking) là một lĩnh vực đặc biệt, khai thác chuyên sâu những phương pháp tư duy & sáng tạo ứng dụng trong quá trình Thiết Kế.

Công việc thiết kế là một trong những công việc thú vị & hấp dẫn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bạn chưa thực sự hiểu và cảm nhận được đầy đủ về cách học & làm việc trong lĩnh vực này

Để trả lời cho câu hỏi:

“TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking) có cần thiết không ?”

chúng ta hãy thử đặt ngược lại câu hỏi:

“Công việc THIẾT KẾ có cần TƯ DUY không ?”

http://www.tuduythietke.com/