Sách in bìa màu, ruột đen trắng, dày 462 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, giấy đẹp chất lượng. 
In ấn và phát hành chính thức tháng 01/2021

Sách in màu, dày 100 trang, khổ 14,5×18 cm, giấy đẹp chất lượng. 

In ấn và phát hành chính thức tháng 09/2016.

Bộ bài giúp bạn làm chủ sự thay đổi trong thời gian ngắn nhất !